Pomagam

Dzięki Państwa wsparciu pomożemy w ramach Fundacji wielu chorym dzieciom, którym stan majątkowy rodziny nie pozwala na skorzystanie z hipoterapii pomimo wyraźniych wskazań lekarzy.  W Polsce jest to forma terapii, która nie podlega refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

„Co dajesz to wraca…”

 

KRS: 0000396434
NIP: 8191662407

Konto
Bank PKO S.A. o Strzyżów
nr: 36 1240 2672 1111 0010 4268 5428

Comments are closed.