Nasza misja

Wspieramy osoby niepełnosprawne w dążeniu do równowagi psychicznej i fizycznej oraz rozwijania pozytywnych kontaktów społecznych poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych i integracyjnych.

Realizacja naszych celów zależy od zaangażowania członków Fundacji, jej współpracowników, sponsorów oraz wolontariuszy. Wspólne cele i wartości to sukces naszej pracy.

NASZE CELE:

  • Udzielanie pomocy i podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Organizowanie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych w zakresie hipoterapii osobom niepełnosprawnym oraz podejmowanie różnych działań zmierzających do ich zapewnienia.
  • Popieranie i upowszechnianie hipoterapii jako metody rehabilitacyjnej w wybranych schorzeniach i wadach rozwojowych osób niepełnosprawnych.
  • Pomoc w finansowaniu kosztów hipoterapii osób niepełnosprawnych.

NASZE WARTOŚCI

  • Szacunek
  • Otwartość na problemy innych ludzi
  • Zaangażowanie
  • Chęć niesienia pomocy
  • Dzielenie się z innymi swoją pasją
  • Determinacja w pokonywaniu barier

Comments are closed.