FIO

W terminie od 01.05.2013r do 31.12.2013r Fundacja Hipoterapii Kucyk realizuje „Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” pod nazwą

„KOŃ JEST DOBRY NA WSZYSTKO”

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z programem.

W ramach projektu będą realizowane:

1. Hipoterapia, która jest metodą rehabilitacji wieloprofilowej w następujących formach:

FIZJOTERAPIA polegać będzie na realizowaniu gimnastyki leczniczej i ćwiczeń rehabilitacyjnych dostosowanych do indywidualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ten typ zajęć przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, porażeniem splotu barkowego, przepukliną oponowo-rdzeniową, po amputacji kończyn. Ćwiczenia wykonywane na koniu nie tylko usprawniają fizycznie dziecko, ale również sprzyjają kształtowaniu się prawidłowej orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej.
Zajęcia poprowadzą hipoterapeuci będący jednocześnie fizjoterapeutami, posiadający potwierdzone uprawnienia i doświadczenie w hipoterapii.
PSYCHOPEDAGOGICZNA JAZDA KONNA – podczas tych zajęć kładziony jest nacisk na psychodydaktyczny aspekt hipoterapii. Temat i rodzaj zajęć dobierany jest zależnie od stopnia upośledzenia dziecka i od rodzaju występującego zaburzenia. Niektóre z nich podejmują próby samodzielnego powodowania koniem i włączone są w opiekę nad końmi. Ten typ zajęć przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci upośledzonych umysłowo.
Zajęcia poprowadzą hipoterapeuci będący jednocześnie pedagogami, pedagogami specjalnymi lub psychologami.
TERAPIA Z KONIEM – ma na celu nawiązanie bliższego kontaktu pacjenta ze zwierzęciem, z otaczającym go środowiskiem i dzięki temu zbliżenie się w przyszłości również do ludzi. Podczas tych zajęć jazda konna może stanowić jeden z elementów terapii, ale wcale nie najważniejszy. Ten typ terapii przeznaczony jest dla osób autystycznych, zaburzonych emocjonalnie, chorych psychicznie, niedostosowanych społecznie
Zajęcia prowadzone będą przez hipoterapeutę, psychologa lub pedagoga.

2. Warsztaty zajęciowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i dzieci zdrowych(integracja)

Warsztaty będą miały na celu przełamanie barier i lęku między osobami niepełnosprawnymi i zdrowymi, kształtowanie pozytywnej postawy w stosunku do osób niepełnosprawnych.
Osoby te będą czynnie uczestniczyć w zajęciach i twórczych warsztatach rozwijających talenty i integrujące społecznie dzieci takich jak:
– zajęcia plastyczne
– zajęcia pamięciowe i twórcze( rebusy, kształty, rozmiary, łamigłówki )
– spotkanie z muzyką i literaturą
– zajęcia kulturoznawcze( zwyczaje polskie i innych narodów )

3. Imprezy integracyjne, których celem będzie integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin z regionalna społecznością

Będą to imprezy mające na celu zintegrowanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz społeczności lokalnej.
We wrześniu br. planujemy piknik rodzinny „POŻEGNANIE LATA Z KUCYKIEM” z różnymi atrakcjami np. przejazd bryczką, zabawy integracyjne, warsztaty plastyczne, animacja, konkurs piosenki – karaoke, plastyczny, zespół muzyczny na żywo itp.
W grudniu „SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM ” –wizyta Św. Mikołaja, wspólne kolędowanie, pamiątkowa fotografia z Mikołajem.

4. Zajęcia edukacyjne z zakresu hipoterapii i kontaktu z końmi dla dzieci szkolnych

W zajęciach edukacyjnych wezmą udział dzieci szkolne, z 20 szkół.
Edukacja ze zwierzęciem rozwija strefę dziecięcych emocji, pomaga w wyrobieniu empatii i uczy dzieci odpowiedzialności. Dzieci poznają zasady bezpieczeństwa, dowiedzą się co koń lubi, a czego należy unikać w kontakcie z nim. Zapoznają się z metodą rehabilitacji do jakiej używany jest koń, i jak bardzo jest on potrzebny osobom chorym. Będą mogły same spróbować jazdy konnej pod opieką instruktora/hipnoterapeuty.

5. Doradztwo indywidualne dla rodzin dzieci niepełnosprawnych

Członkowie rodzin niepełnosprawnych będą mogli skorzystać z doradztwa/terapii indywidualnej prowadzonej przez psychologów, pedagogów, terapeutów. Nie chcemy zastępować systemu opieki medycznej, ale wyjątkowo, w razie uzasadnionych indywidualnych potrzeb, rodziny będą mogły skorzystać z porad specjalistów lekarzy (pediatrów, neurologów, psychologów dziecięcych itp.) oraz rehabilitantów.
Służyć będą budowaniu przed wszystkim integracji rodzin z osobami niepełnosprawnymi, pozytywnej motywacji, aktywizacji, podsinieniu samooceny itp.

6. Szkolenie dla członków i wolontariuszy organizacji, z zakresu prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci

Szkolenie dotyczyć będzie:
– omówienia i interpretacji aktualnych przepisów dotyczących ww. usług
– przedstawieniu wzorcowych dokumentów wymaganych w świetlicy np. regulaminu, planu pracy, formularzy diagnozowania potrzeb uczestników, karty oceny pracy.
– przygotowanie wniosku oferty na prowadzenie świetlicy do otwartego konkursu ofert w ramach programów współpracy JST-NGO

Regulamin projektu dostępny w biurze fundacji.

Comments are closed.