Warsztaty wakacyjne

W okresie dwóch miesięcy: lipiec i sierpień odbywały się warsztaty zajęć dla dzieci organizowane przez Fundację Hipoterapii KUCYK, a dofinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Osoby, które zakwalifikowały się do projektu, czynnie uczestniczyły w zajęciach twórczych rozwijających talenty i integrujących społecznie. Prowadzone były zajęcia plastyczne, pamięciowe i twórcze, kulturoznawcze oraz spotkanie z literaturą. Dzieci mogły doskonalić sprawność manualną oraz rozwijać twórczą ekspresję. Podczas wykonywania prac plastycznych, muzykowaniu i wcielaniu się w różne postacie odwołaliśmy się do twórczych uzdolnień, które drzemią w każdym dziecku.
Warsztaty zajęć przyczyniły się do stworzenia bezpiecznej atmosfery sprzyjającej nawiązywaniu prawidłowych relacji i kontaktów międzyludzkich, a tym samym budowaniu poczucia własnej wartości , wiary we własne siły i możliwości.

Galeria zdjęć ->

Aktualności

Comments are closed.